STRES

STRES  (z angl. stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, který je vystaven mimořádným podmínkám (zátěžím – fyzickým […]

Read More →