VELIKONOCE

Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. Třetího dne vstal z mrtvých. (1Kor 15,3)

Milí přátelé,
přejeme vám, ať láska zmrtvýchvstalého Ježíše zaplní vaše srdce, naplní vás radost a pokoj.

Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých. (1Kor 15,3)

V něm máme přeci naději, lásku i život. Užijte si tyto krásné svátky v klidu a pokoji se svými nejbližšími.
Hezké VELIKONOCE VÁM přejí MALIŇÁKOVI


Marta a Jiří Maliňákovi, 733 581 587
Děláme svět zdravější a voňavější
jiri.malinak@jirimalinak.cz
https://jirimalinak.cz/
https://system-zdravi-krasa.cz/
https://malinak.lr-partner.com