VELIKONOCE

Milí přátelé,
přejeme Vám, ať láska zmrtvýchvstalého Ježíše zaplní vaše srdce, naplní vás radost a pokoj.

Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Otče, Bože věrný.” Žalm 31, 6

V něm máme přeci naději, lásku i život. Užijte si tyto krásné svátky v klidu a pokoji se svými nejbližšími.
Požehnané VELIKONOCE VÁM přejí MALIŇÁKOVI

Marta a Jiří Maliňákovi, 733 581 587
Děláme svět zdravější a voňavější
jiri.malinak@jirimalinak.cz
https://jirimalinak.cz
https://system-zdravi-krasa.cz
https://malinak.lr-partner.com