VELIKONOCE

Nic se neboj! Já jsem První i Poslední. Živý.
Byl jsem mrtev, a hle jsem živ na věky věků. (Zj 1,17c – 18)

Milí přátelé,
přejeme vám, ať láska zmrtvýchvstalého Ježíše
zaplní vaše srdce, naplní vás radost a pokoj.
Ježíš říká jasně: „Neboj se, …“, proto se nebojme, obraťme se k nejvyššímu.
V něm mám přeci naději, lásku i život.
Užijte si tyto krásné svátky v klidu a pokoji se svými nejbližšími.
Hezké VELIKONOCE VÁM přejí MALIŇÁKOVI


Marta a Jiří Maliňákovi, 733 581 587
Děláme svět zdravější a voňavější
jirimalinak@jirimalinak.cz
https://jirimalinak.cz/
https://system-zdravi-krasa.cz/
https://malinak.lr-partner.com