Proteiny

Bílkoviny, odborně proteiny, jsou organické sloučeniny, obsahující uhlík (C), vodík (H), kyslík (O) a na rozdíl od sacharidů a tuků také dusík (N).Bílkoviny tvoří […]

Read More →